O avtorjih Kvarkadabre

člani strokovnega sveta:
Sašo Dolenc
osebna stran (e-pošta)
Jure Zupan
University of Cincinnati, ZDA
Luka Omladič
Filozofska fakulteta
Jure Derganc
Inštitut za biofiziko in Medicinska fakulteta
Larisa Kotnik
Luka Vidic
Hiša eksperimentov
Gregor Anderluh
Kemijski inštitut
Daniel Svenšek
Fakulteta za matematiko in fiziko
Petra Malovrh
Lek farmacevtska družba
Tomaž Accetto
Biotehnična fakulteta
Tadej Kotnik
Fakulteta za elektrotehniko
Gašper Tkačik
IST Austria
Alenka Čopič
Institut Jacques-Monod, CNRS
Samo Kreft
Fakulteta za farmacijo
Jana Kolar CERIC-ERIC
Gregor Zupančič
Kvarkadabra – društvo za tolmačenje znanosti
Slovenska cesta 15, 1000 Ljubljana
info@kvarkadabra.net
transakcijski račun: 02010-0091397634
davčna številka: 87927152
matična številka: 1205862
ISSN: 1580-3937

Dr. Sašo Dolenc, fizik in filozof. Objavil je že več sto poljudnoznanstvenih člankov (Delo, Dnevnik, Proteus, Kvarkadabra, Življenje in tehnika …) za katere je prejel nagrado Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti (2006) ter nagrado Futurum za inovacijsko novinarstvo 2007. Je avtor, soavtor, urednik in prevajalec nekaj knjig ter zbornikov. Za diplomo iz atomske fizike je prejel študentsko Prešernovo nagrado. V letih 2000 – 2009 je vodil vaje, seminarje in predaval na različnih fakultetah Univerze v Ljubljani (Filozofska fakulteta, Fakulteta za strojništvo in Biotehnična fakulteta) in Univerze na Primorskem. Bil je tudi član uredništva in urednik revije Proteus. Raziskovalno se ukvarja predvsem z zgodovino in filozofijo znanosti.

Prof. dr. Jure Zupan, fizik. Med leti 2000-2009 avtor več kot 30 izvirnih znanstvenih člankov, ki imajo po bazi SPIRES več kot 1000 citatov. l. 2005 je prejel zlati znak Jožefa Stefana za mednarodno odmevnost doktorskega dela iz teoretične fizike visokih energij, ki ga je opravil l. 2002 na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. V letih 2003-2004 je bil podoktorski sodelavec na univerzi Technion, Haifa, Izrael, v letih 2004-2006 pa je bil podoktorski sodelavec na Carnegie Mellon University, Pittsburgh, ZDA. Od leta 2006 je zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan in na Univerzi v Ljubljani. Od leta 2007 do 2009 je zaposlen na CERN, Ženeva, Švica. Poleg znanstvenih člankov je objavil tudi več kot 20 strokovnih in poljudnih člankov v revijah Proteus, Presek, Kolaps in v internetni reviji Kvarkadabra, ter je glavni avtor knjige poljudnoznanstvenih esejev Zakaj je nebo modro: začasni odgovori na večna vprašanja.

Dr. Petra Malovrh, biologinja. Je vodja analitskega laboratorija v Biofarmacevtiki podjetja Lek. Doktorirala je na Medicinski fakulteti v Ljubljani s področja biokemije in molekularne biologije.

Prof. dr. Samo Kreft, farmacevt. Je izredni profesor na Fakulteti za farmacijo, kjer raziskuje zdravilne rastline in druga zdravila naravnega izvora ter o tem predava študentom farmacije (predmet Farmacevtska biologija z genetiko) in biokemije (predmet Rastlinska biokemija). Strokovne funkcije opravlja tudi na Evropski agenciji za zdravila v Londonu ter pri slovenski Agenciji za zdravila. Poleg znanstvenih je napisal tudi preko 60 poljudnih in strokovnih člankov v revijah Proteus, Farmacevtski vestnik, Herbika, Delo&Dom in Zdravje ter v Enciklopedijo Slovenije. Od leta 1987 je član Prirodoslovnega društva Slovenije, v letih 1999 do 2005 je bil član izvršnega odbora in tajnik tega društva. Član Slovenskega farmacevtskega društva je od leta 1991. Član Botaničnega društva Slovenije je od ustanovnega občnega zbora leta 1998 naprej. Samo Kreft je poročen in oče treh otrok.

Dr. Luka Omladič, filozof. Je asistent za predmeta socialna filozofija in filozofija zgodovine na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Je član uredništev časopisa Kvarkadabra in knjižne zbirke Krt pri založbi Krtina v Ljubljani. V času študija je bil štipendist Mundovega sklada, za diplomo “Ekološka filozofija in epistemološka zmeda nove dobe” pa je prejel študentsko fakultetno Prešernovo nagrado.

Prof. dr. Gregor Anderluh, biolog. Je profesor biokemije na Oddelku za biologijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Za svoje raziskovalno delo je prejel naslednje nagrade: Prešernova nagrada za diplomo (1994), nagrada tovarne Krka (1996), Zlati znak Jožefa Stefana za doktorsko delo (2002), Zoisovo priznanje za raziskovalne dosežke (2005).

Prof. dr. Tadej Kotnik,  elektrotehnik. Je docent in višji znanstveni sodelavec na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko. Je prvi avtor 16 člankov v revijah, indeksiranih pri SCI, ki so skupaj doslej prejeli več kot 150 čistih citatov. Leta 2001 je prejel Galvanijevo nagrado Mednarodnega društva za bioelektrokemijo (Bioelectrochemical Society). Doktoriral je na Université Paris XI, Faculté de médecine in na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko.

Doc. dr. Jure Derganc, fizik. Je asistent za predmet biofizika na Inštitutu za biofiziko Medicinske fakultete v Ljubljani. V letih 1999–2000 in 2002 je bil raziskovalec v Visual and Circulatory Biophysics Laboratory, Department of Biomedical Engineering, Boston University, ZDA.

Luka Vidic, fizik. Od leta 2000 naprej aktivno sodeluje z Ustanovo Hiša eksperimentov, v kateri se je decembra 2004 tudi zaposlil kot razvijalec aktivnosti. Ob delu nadaljuje tudi podiplomski študij na Fakulteti za matematiko in fiziko.

Doc. dr. Tomaž Accetto, biolog. Zaposlen je kot asistent na Katedri za mikrobiologijo in mikrobno biotehnologijo Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete in vodi vaje pri treh predmetih študija mikrobiologije. Ukvarja se predvsem z genetiko vampnih bakterij.

Doc. dr. Daniel Svenšek, fizik. Je član raziskovalne skupine za fiziko mehkih snovi in asistent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Sodelovanje: prof. H. R. Brand in prof. I. Rehberg (Univerza v Bayreuthu, Nemčija), prof. E. G. Virga (Univerza v Pavii, Italija), prof. G. Crawford (Brown University, Providence, RI, ZDA), prof. Harald Pleiner (Max-Planck-Institut fuer Polymerforschung, Mainz, Nemčija), prof. M Nobili (Univerza v Montpellieru, Francija), prof. Podgornik (Univerza v Ljubljani), prof. Čokl (Nacionalni institut za biologijo, Ljubljana). V letu 2004/05 podoktorski študij pri prof. H. R. Brandu na Univerzi v Bayreuthu, Nemčija. 2005-07 podoktorski projekt (ARRS) Modeliranje dinamike sipkih snovi in magnetnih gelov, 2005-08 sodelovanje pri temeljnem projektu (ARRS) Uporaba laserske tehnologije za registracijo mehanskih vibracij v bioloških materialih. Leta 2006 prejel zlati znak IJS za mednarodno odmevnost doktorskega dela.

Doc. dr. Gregor Zupančič, biolog. Je docent za področje zoofiziologije na Biotehniški fakulteti, Oddelek za biologijo.

Larisa Kotnik, arhitektka.


 

Reklamne sličice za Kvarkadabro

kvarkadabra 468x60

Vaše ime

Vaša e-pošta

Zadeva

Sporočilo

Avtorji prispevkov:

Kvarkadabra
611 OBJAVE0 KOMENTARJI
Urša Opara Krašovec
32 OBJAVE0 KOMENTARJI
Jernej Ule
6 OBJAVE3 KOMENTARJI
5 OBJAVE5 KOMENTARJI
Petra Malovrh
5 OBJAVE0 KOMENTARJI
Andreja Mošet Zupan
3 OBJAVE0 KOMENTARJI
2 OBJAVE0 KOMENTARJI
2 OBJAVE0 KOMENTARJI
Jana Kolar
2 OBJAVE0 KOMENTARJI
1 OBJAVE0 KOMENTARJI
1 OBJAVE0 KOMENTARJI
1 OBJAVE2 KOMENTARJI
1 OBJAVE0 KOMENTARJI
1 OBJAVE5 KOMENTARJI
1 OBJAVE0 KOMENTARJI